English

פרסים ועוד

תו מידות לאפקטיביות

בשנת 2011, עמותת סנונית עמדה בתנאים לקבלת "תו מידות לאפקטיביות". תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה, להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
למידע נוסף

 

זכייה בתחרות אתרי האינטרנט הישראלית Webi 2009

אתר סנונית זכה בקטגוריית "ציון לשבח" בתחרות Webi 2009.