English


תוצאות חיפוש אתרים חינוכיים מבית סנונית

נמצאו 26 אתרים בנושא עם ישראל בעת החדשה
מוצגות תוצאות 26-22

העלייה הגדולה בראשית שנות המדינה

אתר ובו תערוכת צילומים מהארכיון הציוני המרכזי. הצילומים הינם מתקופת העליה והם מנציחים רגעים שונים ויפים מתקופת העליה, המעברות, ההתיישבות ועוד.
פורטל סנונית שכבת גיל: חטיבת ביניים, תיכון, הקהל הרחב שפה: עברית
http://zion100.snunit.k12.il/Galery

משה משה, הנני

פעילות של בית התפוצות בירושלים. עוסקת בדמותו של משה מונטיפיורי ובמסעותיו. הפעילות מחולקת לשתי רמות: לכיתות א' עד ג' ולכיתות ד' עד ו' . דמותו של מונטיפיורי מוצגת בסיפורים ושירים, תמונות איורים והפעלות.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו שפה: עברית
http://galim.org.il/times/tfuzot

והספינה שטה

גירסה מיוחדת של אתר 'והספינה שטה' העוסק בהתנקשויות פוליטיות, מותאמת לתלמידי בית הספר היסודי. האתר הוקם בעקבות רצח ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין, ב 4 בנובמבר 1995.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים, הקהל הרחב שפה: עברית
http://galim.org.il/times/assassinations

עצמאות וזיכרון בגלים

באתר יום הזיכרון בגלים תמצאו חומר על חללים ועל נעדרים בקרבות ותוכלו להדליק נר זיכרון לזכר אחד הנופלים במערכות ישראל. ואילו בחלק המיועד ליום העצמאות תמצאו את תולדות המדינה מאז הקמתה, האירועים מוצגים בעזרת סיפורים וקטעי ספרים מתאימים לילדים (למשל חסמבה). כן תוכלו להשתעשע פה בחידון טריוויה על הקמת המדינה. הכול מותאם לבתי הספר היסודיים.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/independence

קרעי הלם

תערוכה ובה שלושים ושלושה תצלומים שצולמו מיד אחרי רצח רבין, התערוכה מנציחה את ההלם, הכאב ותחושת ה'יחד' ומתארת את דמותם של 'ילדי הנרות'. צילם טל גליק בכיכר רבין בתל אביב זהו חלק מהמוזיאון הווירטואלי של סנונית.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים, תיכון, הקהל הרחב שפה: עברית
http://snunit.k12.il/rabin
 4321