English


תוצאות חיפוש אתרים חינוכיים מבית סנונית

נמצאו 26 אתרים בנושא עם ישראל בעת החדשה
מוצגות תוצאות 14-8

אין פרפרים פה

תערוכת ציורים ושירים מתוך הספר 'אין פרפרים פה' - אסופת יצירות של ילדי גטו טרזינשטדט. מתוך היצירות מתוודעים לעולמם של הילדים בשואה, שלמרות זוועות המלחמה והמוות הייתה בו גם שמחת חיים ותקווה. הדגש באתר הוא על מפגש חווייתי. לצד היצירות מוצגות שאלות מנחות וכן הסברים קצרים על הרקע ההיסטורי. פעילות לקראת יום השואה.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/parparim

הלך לעולמו הסופר אפרים קישון

אתר על חייו של הסטריקן האהוב, אפריים קישון. איך התגלגל מהונגריה לישראל ומפרנץ הופמן לאפריים קישון.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/peoples/kishon/life.html

מלחמת ששת הימים

תאור מלחמת ששת הימים והימים שקדמו לה ושבאו אחריה. מלווה בסיפורים של שלוש נשים שהיו אז ילדות ובפעילויות.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/history/6_days_war

הקמת תל אביב

אתר המתאר את הקמתה של תל אביב.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו שפה: עברית
http://galim.org.il/lands/tel-aviv

הכחשת השואה

האתר עוסק בתודעת השואה בימינו. האם בכלל הייתה שואה או שהיא רק המצאה של היהודים? תתפלאו, אבל יש כאלה שמכחישים את עצם עובדת קיומה של רצח היהודים בימי מלחמת העולם השנייה. קראו על כך באתרון של פורטל "בכותרות".
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים, תיכון שפה: עברית
http://galim.org.il/peoples/denial

הצוללת אח"י דקר

סיפורה של הצוללת דקר, היעלמה ומציאתה במעמקי בים התיכון.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/times/dakar/main.html

טביעתה של ספינת העולים "אגוז"

אתר "בכותרות" על ספינת העולים "אגוז" ועל יהודי מרוקו שהיו עליה בעת שטבעה.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/history/Egoze/main.html
 4321